Khánh Ly - Bài Tango Cho Em (1988) [WAV]

Khánh Ly - Bài Tango Cho Em - [Thanh Lan]
INFORMATION
Artist : Khánh Ly
Album : Bài Tango cho em  - [Thanh Lan]
Year : 1988
Genre : Tình Ca
Format : WAV (Tracks)

LIST SONGS OF DISK
1. Lá rụng ven sông
2. Bóng trăng xưa
3. Ai đi ngoài sương gió
4. Qua bến năm xưa
5. Đêm đông
6. Tiếng đàn tôi
7. Kiếp cầm ca
8. Con thuyền không bến
9. Tiếng mưa rơi
10. Thương đời hoa
11. Phiên gác đêm xuân
12. Mộng lành

Post a Comment

0 Comments