Khánh Ly - Hạ Trắng [WAV]

Khánh Ly - Hạ Trắng - [Khánh Ly Productions]


INFORMATION
Artist : Khánh Ly
Album : Hạ Trắng  - [Khánh Ly Productions]
Year : 1989
Genre : Tình Ca
Format : WAV (Tracks)

LIST SONGS OF DISK
1. Hạ trắng
2. Tuổi đá buồn
3. Tôi ru em ngủ
4. Ngẩu nhiên
5. Ru em từng ngón xuân hồng
6. Phúc âm buồn
7. Cuối cùng cho một tình yêu
8. Chiều một mình qua phố
9. Này em có nhớ
10. Nhìn những mùa thu đi
11. Biết đâu nguồn cội
12. Nghe những tàn phai
13. Phôi pha
14. Rừng xưa đã khép

Post a Comment

0 Comments