Khánh Ly - Nếu Có Yêu Tôi (2002) [WAV]

Khánh Ly - Nếu Có Yêu Tôi - [Khánh Ly Productions]

INFORMATION
Artist : Khánh Ly
Album : Nếu có yêu tôi  - [Khánh Ly Productions]
Year : 2002
Genre : Tình Ca
Format : WAV (Tracks)

LIST SONGS OF DISK
1. Nếu có yêu tôi
2. Về đây nghe em
3. Hai mươi năm làm tuổi trẻ
4. Như ngọn buồn rơi
5. Anh đã ngủ yên trên quê hương
6. Có phải em mùa thu Hà Nội
7. Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi
8. Kiếp dã tràng
10. Đời đá vàng
11. Hãy thắp cho nhau một ngọn đèn

Post a Comment

0 Comments