Khánh Ly - Như Một Vết Thương (2009) [WAV]

Khánh Ly - Như Một Vết Thương - [Khánh Ly Productions]
INFORMATION
Artist : Khánh Ly
Album : Như một vết thương  - [Khánh Ly Productions]
Year : 2009
Genre : Tình Ca
Format : WAV (Tracks)

LIST SONGS OF DISK
1. Môi hồng đào
2. Em đi bỏ mặc con đường
3. Như một vết thương
4. Em còn nhớ hay em đã quên
5. Hoa vàng mấy độ
6. Có nghe đời nghiên
7. Đêm hồng
8. Tôi là ai
9. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
10. Cũng sẽ chìm trôi

Post a Comment

0 Comments