Khánh Ly - Niệm Khúc Hoa Vàng (1994) [WAV]

Khánh Ly - Niệm Khúc Hoa Vàng - [Khánh Ly Productions]INFORMATION
Artist : Khánh Ly
Album : Niệm khúc hoa vàng - [Khánh Ly Productions]
Year : 1994
Genre : Tình Ca
Format : WAV (Tracks)

LIST SONGS OF DISK
1. Khi xa Sài Gòn
2. Niệm khúc hoa vàng
3. 1954 - 1975
4. Ta ở trời tây nhớ trời đông
5. Dứt bão bắt đầu nước mắt
6. Lời ru cho Đà Nẵng
7. Còn có bao giờ
8. Gần như niềm tuyệt vọng
9. Em theo đoàn lưu dân
10. Mẹ Việt Nam ơi!

Post a Comment

2 Comments